PENDAFTARAN PROFIL SYARIKAT PEMBEKAL

MAKLUMAT PEMOHON
DOKUMEN SOKONGAN
Sila muat-naik dokumen-dokumen sokongan seperti senarai di bawah :
1. CIDB
2. SSM
3. Pendaftaran JKKP
4. Kementerian Kewangan Malaysia
5. Penyata Kewangan
6. Sijil PKK
7. Senarai kerja yang telah dilaksanakan

Sila pastikan segala dokumen adalah yang TERKINI. Dokumen yang TIDAK LENGKAP / TAMAT TEMPOH, tidak akan diterima. Harap maklum.

*Dokumen boleh dipilih lebih dari satu semasa proses muat naik dokumen