Selamat Datang ke Portal Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS)

ZAKAT SAHAM


Nilai zakat yang diwajibkan adalah 2.5% atas nilai terendah sesuatu tahun semua saham (setelah ditolak hutang atas saham-saham tersebut), kalau nilai tersebut tidak kurang dari nisab.

 

LANGKAH-LANGKAH PENGIRAAN

  1. 2.5% atas tolakan terendah saham-saham yang dimiliki setahun, setelah ditolak pinjaman membeli saham.
  2. Sekiranya nilai terendah sukar ditentukan, gunakan nilai di awal tahun atau di akhir tahun, mana yang lebih rendah x 2.5%.
  3. Kalau tempoh pemilikan sesuatu saham tidak genap setahun, tetapi secara keseluruhannya harta tersebut bertukarbentuk (beberapa kali sepanjang tahun) dari saham ke wang tunai dan sebaliknya, maka gunakan nilai terendah campuran wang dan saham-saham tersebut sebagai asas mengira zakat didarabkan dengan 2.5%.
  4. Bagi saham-saham yang perlu dimilik oleh seseorang pelabur atau usahawan Muslim secara jangka panjang untuk menguasai sesebuah syarikat, maka bayaran zakat sahamnya wajarlah berasaskan perkiraan yang tidak menjejas kepentingan orang Islam untuk terus menguasai syarikat tersebut.
JENIS ZAKAT

lokasi

  Pejabat Setiausaha MAINS, Aras 14, Menara MAINS, Jalan Taman Bunga, 70100 Seremban Negeri Sembilan

  info@mains.gov.my

  06-765 1402 / 06-765 1405

  06-762 0648

ADUAN / PERTANYAAN

MEDIA SOSIAL

fb insta youtube
© Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. All Rights Reserved.